Στο πλαίσιο της καμπάνιας, 500 γυναίκες agents που ταιριάζουν στο θηλυκό και μοντέρνο προφίλ του cocktail κλήθηκαν να το δοκιμάσουν και να το διαδώσουν. Οι agents έλαβαν δωρεάν στο σπίτι τους ένα spread-it kit με όλα τα απαραίτητα υλικά για να φτιάξουν το Cointreaupolitan.

Ταυτόχρονα διεξάγεται έρευνα ώστε να αντληθούν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τη συμπεριφορά των agents πριν και μετά την καμπάνια, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες μεθόδους ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης.

Η spread-it παρέχει μετρήσιμα αποτελέσματα σχετικά με awareness, trial, word-of-mouth reach και referrals χρησιμοποιώντας δείκτες όπως το Net Promoter Score. Επίσης, αναλύει τα reports των αgents παρέχοντας πολύτιμο feedback, προερχόμενο απευθείας από τους καταναλωτές.