Σε 1.320 επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα διοχετεύθηκε το 93,4% των συνολικών δαπανών της Wind Ελλάς, το 2020, ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί σε 496 εκατ. ευρώ. Ειδικά για κατασκευαστικές και εργολαβικές εργασίες οι οποίες εκτελούνται στο πλαίσιο επέκτασης των δικτύων 4G και 5G και οπτικών ινών, η εταιρεία επισημαίνει ότι έχει ως προτεραιότητα να συνεργάζεται με εταιρείες της εκάστοτε περιοχής, όπου είναι εφικτό, ενώ για τις αγορές σε προωθητικά υλικά και εκτυπωτικές εργασίες χρησιμοποιούνται κατά κανόνα εγχώριες εταιρείες.

Το υπόλοιπο 6,6% των ετήσιων δαπανών κατευθύνεται σε προμηθευτές του εξωτερικού και αφορά αγορές τηλεπικοινωνιακών προϊόντων για τα οποία δεν υπάρχει τοπική εκπροσώπηση της εταιρείας στην Ελλάδα. «Η γνώση, η τεχνολογία, η καινοτομία και οι υπηρεσίες που μας παρέχουν οι εγχώριοι προμηθευτές είναι πάντα υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικές», σημείωσε ο Γιάννης Γαβαλάς, Διευθυντής Προμηθειών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Wind.