Στις 31 Μαρτίου, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα έρευνας που έχει διεξάγει η KPMG, με θέμα «Ο χώρος εργασίας μέσα από την οπτική της νέας γενιάς». Η έρευνα αφορά στους νέους και πως αυτοί αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα της ζωής τους στον εργασιακό χώρο και επίσης δίνει με τρόπο ρεαλιστικό την οπτική των CEOs για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται την ένταξη αυτής της γενιάς στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στην έρευνα συμμετείχαν 620 νέοι, οι οποίοι έδωσαν το δικό τους στίγμα σε αυτό που ονομάζουμε καριέρα, εξέλιξη στην ιεραρχία, «work life balance», επανατροφοδότηση (feedback), εταιρικό αποτέλεσμα και εταιρικές αξίες. Οι συμμετέχοντες στο WIB Forum 2014 θα έχουν την ευκαιρία να προβάλουν τις απόψεις τους και να συμβάλουν σε μια συνομιλία μεταξύ γενεών που εστιάζει σε αιχμηρά θέματα και προτείνει λύσεις για το εργασιακό μέλλον.