Νέο White Paper εξέδωσε ο Τομέας Υγείας της Ogilvy Greece, με θέμα το ασθενοκεντρικό marketing (Patient-Centric Marketing). Η αναζήτηση πληροφοριών από τους ασθενείς στον ψηφιακό κόσμο προσφέρει πληθώρα δεδομένων προς αξιοποίηση και αποτελεί τεράστια ευκαιρία για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της υγείας και των επιστημών ζωής.

Ειδικότερα, η αξιοποίηση των δεδομένων αυτών μπορεί να συμβάλει σε ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών εξατομικευμένης φροντίδας για την ορθή αντιμετώπιση της κατά περίπτωση ασθένειας και τελικά για τη βελτίωση της φροντίδας και της υγείας των ασθενών. Σύμφωνα με το White Paper, τα brands που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο της υγείας βάζουν, ολοένα και περισσότερο, στο επίκεντρό τους τον ασθενή, παρακολουθώντας το ταξίδι του στο ψηφιακό περιβάλλον.

Αυτή η πρακτική αναδεικνύει νέους digital disruptors στον κλάδο, που προσφέρουν καλύτερες και ουσιαστικότερες εμπειρίες στους ασθενείς, οι προσδοκίες των οποίων συνεχώς αυξάνονται.

Με αφορμή τη δημοσίευση του White Paper, η Senior Account Director και επικεφαλής του Τομέα Υγείας της Ogilvy στην Ελλάδα, Έλενα Δρίτσα, ανέφερε: «Αξιοποιώντας τις νέες ψηφιακές δυνατότητες, οι ασθενείς λειτουργούν περισσότερο ανεξάρτητα ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την ασθένεια και επιλέγουν τη θεραπευτική φροντίδα που θα λάβουν. Αντίστοιχα, τα brands αλλά και ευρύτερα οι stakeholders στον χώρο της υγείας οφείλουν να κατανοήσουν τον ρόλο της επικοινωνίας στο ταξίδι της φροντίδας των ασθενών και να αναπτύξουν στρατηγικές marketing που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες και, κυρίως, δείχνουν ενσυναίσθηση για να μπορέσουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των ασθενών».