Παράταση έως τις 31 Ιουλίου δόθηκε στην πρώτη παγκόσμια έρευνα για τη διαφορετικότητα και την ισότιμη ένταξη στον ευρύτερο κλάδο του marketing και της επικοινωνίας που διεξάγει η Kantar για λογαριασμό της WFA, σε συνεργασία με 22 εθνικούς συνδέσμους μεταξύ των οποίων και ο ΣΔΕ. Η έρευνα μετρά ήδη 5.000 συμμετοχές απ’ όλο τον κόσμο, με το link για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου να παραμένει ενεργό έως και τις 31 Ιουλίου.

Το ερωτηματολόγιο καλούνται να συμπληρώσουν εργαζόμενοι στο marketing και την επικοινωνία, είτε από την πλευρά των διαφημιζόμενων, είτε από την πλευρά των agencies (advertising, media, tech, digital, production), είτε από την πλευρά των Μέσων. Η έρευνα επιχειρεί μια ανώνυμη, αλλά ρεαλιστική καταγραφή και αποτύπωση του πόσο συμπεριληπτικός είναι ο συγκεκριμένος κλάδος, τόσο ως προς τους ανθρώπους που τον στελεχώνουν, όσο και προς την αντίληψή τους για τη διαφορετικότητα και την ισότιμη ένταξη στην αγορά αυτή. Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο προς συμπλήρωση εδώ.