Το 91% των Ελλήνων marketers συμφωνεί ότι η δημιουργικότητα είναι η super-power του marketing, σύμφωνα με την έρευνα «Clients & Creativity», προϊόν συνεργασίας των WFA, Contagious, The Observatory International και 34 εθνικών Συνδέσμων Διαφημιζομένων, μεταξύ των οποίων και ο ΣΔΕ.

Οι Έλληνες marketers θεωρούν (σε εξαιρετικά υψηλότερο ποσοστό από τους συναδέλφους τους στο εξωτερικό) ως κύριο εργαλείο ενίσχυσης της δημιουργικότητας τη συνεργασία με τους κατάλληλους εξωτερικούς συνεργάτες (56% vs 36% EU & Global), ενώ αντίθετα, η βελτίωση του briefing process (μία από τις top λύσεις σε διεθνές επίπεδο) εμφανίζει πολύ χαμηλό ποσοστό στην Ελλάδα (22% vs 46% EU vs 50% Global).

Όπως επισημαίνει ο ΣΔΕ, η δημιουργικότητα είναι βασικός παράγοντας του attention και, άρα, της αποτελεσματικότητας, ενώ η συζήτηση για attention based buying metrics απασχολεί ολοένα περισσότερους.

Η διεθνώς παρατηρούμενη κάμψη της δημιουργικότητας σε μία εποχή που ο μέσος άνθρωπος εκτίθεται σε περισσότερα από 10.000 μηνύματα την ημέρα, προβληματίζει marketers και φορείς, με το short-termism (52% vs 53% EU vs 48% Global) και τη risk-averse culture (48% vs 50% EU vs 51% Global) να προκύπτουν από την έρευνα ως οι βασικοί creative-blockers τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη και διεθνώς.

Η έρευνα καταλήγει σε 7 περιοχές σκέψης/προβληματισμού που προτείνει η WFA, χρήσιμα insights για την ενίσχυση της δημιουργικότητας στο marketing και την επικοινωνία. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα αποκλειστικά για τα μέλη του ΣΔΕ.