Με στόχο να χαρτογραφήσει τη διαφορετικότητα και την ισότιμη ένταξη στον ευρύτερο κλάδο του marketing και της επικοινωνίας, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζομένων (WFA) προχωρά στην πρώτη σχετική παγκόσμια έρευνα, σε συνεργασία με 22 εθνικούς συνδέσμους, μεταξύ των οποίων και ο ΣΔΕ.

Η έρευνα επιχειρεί μια ανώνυμη, αλλά ρεαλιστική καταγραφή και αποτύπωση του πόσο συμπεριληπτικός είναι ο κλάδος του marketing και της επικοινωνίας, τόσο ως προς τους ανθρώπους που τον στελεχώνουν, όσο και προς την αντίληψή τους για τη διαφορετικότητα και την ισότιμη ένταξη στην αγορά αυτή.Απώτερος σκοπός είναι τα αποτελέσματα να οδηγήσουν στη δημιουργία ενός action plan σε διεθνές και τοπικό επίπεδο, για να καταφέρει ο κλάδος να κάνει ένα βήμα παραπέρα, ώστε να είναι τόσο οι ομάδες, όσο και οι διαφημίσεις και οι ενέργειες επικοινωνίας που πραγματοποιούν, συμπεριληπτικές και να αποτυπώνουν πραγματικά την κοινωνία.

Η Νερίνα Κομιώτη, Γενική Διευθύντρια ΣΔΕ, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Πιστεύουμε απόλυτα ότι ως κλάδος έχουμε τη δύναμη να φέρουμε ριζική αλλαγή. Εύχομαι τόσο τα μέλη μας, όσο και οι συνεργάτες μας σε agencies και Μέσα, να συμμετάσχουν στην έρευνα, ώστε να καταφέρουμε να χαρτογραφήσουμε πού πραγματικά βρισκόμαστε, για να προχωρήσουμε ρεαλιστικά στην υλοποίηση του στόχου για επικοινωνία συμπεριληπτική, χωρίς αποκλεισμούς».

Την έρευνα θα διεξαγάγει η Kantar, το link με το ερωτηματολόγιο θα είναι ανοιχτό στην Ελλάδα από 22 Ιουνίου μέχρι και 2 Ιουλίου και μπορούν να το συμπληρώσουν όλοι όσοι εργάζονται στο marketing και την επικοινωνία είτε από την πλευρά των διαφημιζόμενων, είτε από την πλευρά των agencies, είτε από την πλευρά των Μέσων. Την έρευνα υποστηρίζει και η ΕΔΕΕ.