Έτσι γεννήθηκαν τα LeasePlan stories, τα οποία με τη μορφή ενός interactive microsite εξηγούν τα πλεονεκτήματα του leasing σε διαφορετικά target groups. Η Wedia σχεδίασε και υλοποίησε την πρώτη από αυτές τις ιστορίες. Περιγράφοντας μια ημέρα από τη ζωή της Νίκης, το LeasePlan stories εξηγεί με απλά λόγια και illustrations τα πλεονεκτήματα του leasing, απαντά σε συχνά ερωτήματα και κατευθύνει τη Νίκη στην ειδική Landing Page που αναπτύχθηκε στο site της LeasePlan για τα επόμενα βήματά της. Η ενέργεια συνοδεύτηκε από online διαφημιστική καμπάνια που έτρεξε η Wedia, με στόχευση βασισμένη σε δημογραφικά στοιχεία του επιθυμητού κοινού, αλλά και σε remarketing ενέργειες βασισμένες στο επίπεδο έκθεσης των επισκεπτών στην καμπάνια.