Αξιοποιώντας δεδομένα από τις έρευνες του GWI, αλλά και δικά του, το WARC παρουσιάζει το «Consumer Trends Report 2023», το οποίο προσδιορίζει τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις καταναλωτικές αποφάσεις για μια πληθώρα brands και κατηγοριών. Σύμφωνα με την έκθεση, η καταναλωτική συμπεριφορά αλλάζει καθώς οι άνθρωποι μαθαίνουν να ζουν με το άγνωστο, είτε όσον αφορά το μέλλον της οικονομίας, είτε τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις.

Οι καταναλωτικές δαπάνες συρρικνώνονται εν μέσω πληθωρισμού, αλλά, σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές, κατηγορίες όπως οι «μικρές απολαύσεις» εξακολουθούν να παρουσιάζουν ανάπτυξη. Οδηγούμενοι από το αυξανόμενο κόστος ζωής, οι καταναλωτές επαναξιολογούν πώς μοιάζει ένας βιώσιμος τρόπος ζωής και δίνουν προτεραιότητα σε αγορές φιλικές προς το περιβάλλον και οικονομικά αποδοτικές.

Σε ορισμένες περιοχές, αυτή η μετατόπιση έχει οδηγήσει σε αύξηση της τάσης για αγορές από «δεύτερο χέρι». Τέλος, η έκθεση αναπτύσσεται στα εξής πέντε μέρη:
1. Ο πληθωρισμός και ο συνεχόμενος αντίκτυπός του στην επιλογή επωνυμίας. 2. Η σύγκρουση μεταξύ βιώσιμων προσπαθειών και αυξανόμενων τιμών. 3. Η προσέγγιση της ψυχικής υγείας από την Gen Z. 4. H αυξανόμενη επιρροή του social commerce. 5. Η μεταβαλλόμενη ισορροπία στη σκέψη των καταναλωτών μεταξύ ιδιωτικότητας και ευκολίας.

(Πηγή: WARC)