Στo πλαίσιο του e-awards 2012

Το βραβείο εκ μέρους του ΕΟΤ παρέλαβε ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Τ. Κωνσταντίνος Ζήκος. Τα Ελληνικά Βραβεία Διαδικτύου e-awards, που διοργανώνονται από τον μη κερδοσκοπικό περιοδικό maga.gr, αφορούν στην αναγνώριση και διάκριση των ανθρώπων που συνεισφέρουν το βέλτιστο διαδικτυακό περιεχόμενο, με κριτήρια την ανεξαρτησία, το πρωτογενές περιεχόμενο, τη δεοντολογία και τη διάδραση.