Στα Ethos Sustainability Awards

Την Τετάρτη 29 Απριλίου, η Wind βραβεύτηκε για την ενημερωτική της εκστρατεία «[email protected]: Internet, Κινητό και Παιδί» με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση παιδιών και γονέων για την ορθή χρήση των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα την ασφαλή χρήση του κινητού και του διαδικτύου. Την ίδια μέρα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την Εταιρική Υπευθυνότητα, η Wind συμμετείχε ως Πρεσβευτής Βιωσιμότητας και στην πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020».