Από την KPMG, για την επιτυχή αλλαγή εργασιακής κουλτούρας

Το βραβείο «Διαχείρισης της Αλλαγής» αποδόθηκε στη Wind αναγνωρίζοντας την εγκαθίδρυση μιας νέας επιχειρησιακής κουλτούρας, η οποία την καθιστά πιο ανταγωνιστική και δημιουργεί μεγαλύτερη αξία. Από την πλευρά της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Wind, η επίτευξη του στόχου αυτού συμπεριέλαβε μια σειρά από πρωτοβουλίες και εσωτερικές ενέργειες, που στηρίχθηκαν σε συγκεκριμένους άξονες, όπως επικοινωνία και συμμετοχή, απλοποίηση, εκπαίδευση, ανάπτυξη και φροντίδα για όλους.

Σύμφωνα με την Ιωάννα Τσίτουρα, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Wind «η προσπάθεια που κάναμε να μετασχηματίσουμε την Wind στην καλύτερη δυνατή εκδοχή της και τελικά να αγκαλιάσουμε μια νέα κουλτούρα αλλάζοντας τους ίδιους τους εαυτούς μας στην εργασιακή μας καθημερινότητα, είναι μοναδική. Για άλλη μια φορά η κοινή στόχευση, η ομαδικότητα, η τεχνική κατάρτιση, η δημιουργικότητα, αλλά και η «ψυχή» έφεραν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Το βραβείο αυτό ανήκει σε καθένα ξεχωριστά και σε όλους μαζί στην Wind».