Στο πλαίσιο των Βραβείων Κούρος 2015

Παράλληλα, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγκεκριμένα η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, τίμησε τον Αριστοτέλη Παντελιάδη με το βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας 2015, ως εξέχοντα απόφοιτο επιχειρηματία του ΟΠΑ. Τα τελευταία 14 χρόνια, η εταιρεία έχει σημειώσει άνοδο των οικονομικών και αναπτυξιακών μεγεθών της. Ο Αριστοτέλης Παντελιάδης δήλωσε σχετικά: «Έχοντας ως επίκεντρο τον καταναλωτή, τον άνθρωπο και την ελληνική κοινωνία, η Metro δραστηριοποιείται με υπευθυνότητα και συνέπεια από την αρχή της λειτουργίας της έως σήμερα».