Το ενδιαφέρον καθηγητών και μαθητών έχει προσελκύσει ο Διαγωνισμός «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, έχοντας συγκεντρώσει ήδη πάνω από 100 συμμετοχές. Την ενέργεια υποστηρίζει η Wind.