Από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών

Βραβεία στις κατηγορίες «Η Καινοτομία στην Εμπειρία του Πελάτη» και «Καλύτερη σχέση συνεργασίας με εξωτερικό πάροχο» απέσπασε η Optima bank από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ). Συγκεκριμένα, η Optima bank βραβεύθηκε στην κατηγορία «Η Καινοτομία στην Εμπειρία του Πελάτη», για την εφαρμογή πρακτικών που προσφέρουν την βέλτιστη και εξατομικευμένη τραπεζική εμπειρία στον πελάτη. Έχοντας συμπληρώσει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η Optima bank διακρίθηκε για έναν από τους βασικότερους στρατηγικούς στόχους της, που δεν είναι άλλος από το να παρέχει τη βέλτιστη τραπεζική εμπειρία.