Στην ετήσια παγκόσμια συνάντηση των εθνικών Τοπικών Δικτύων Global Compact των Ηνωμένων Εθνών
Το Ελληνικό Δίκτυο Global Compact, που αποτελεί αυτόνομο Τμήμα του CSR Hellas, ήταν μεταξύ των πέντε εθνικών Τοπικών Δικτυών του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών που βραβεύτηκαν για τις δράσεις τους σε πέντε κατηγορίες μεταξύ των ανά τον κόσμο Τοπικών Δικτύων.

Η δράση που βραβεύθηκε αφορούσε τη συνεισφορά στη συνάντηση διαλόγου μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, τον Μάιο 2016, με θέμα: «Εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Πρωτοβουλίας του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών». Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στην ετήσια παγκόσμια συνάντηση των Τοπικών Δικτύων Global Compact «Making Global Goals Local Business» στις 26 και 27 Απριλίου 2017 στο Νέο Δελχί, στην Ινδία. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 300 ηγέτες από την επιχειρηματική κοινότητα, την κοινωνία των πολιτών καθώς και εκπρόσωποι κυβερνήσεων.