Για το έργο «The Holy Chicken of Life & Music»

Συνολικά, στον διαγωνισμό συμμετείχαν πάνω από 6.500 έργα από 80 χώρες.