Στην ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε από τον Ιανουάριο έως και Απρίλιο έλαβαν μέρος χιλιάδες συνδρομητές του περιοδικού, οι οποίοι κλήθηκαν να  ψηφίσουν  οργανισμούς ανά κατηγορία. Πιο συγκεκριμένα, δίχως να έχουν οριστεί οι οργανισμοί, ο κάθε συνδρομητής έκανε την επιλογή του με βάση τις προσωπικές του εμπειρίες λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες που αφορούσαν στην δυναμικότητα, εγκαταστάσεις και υποδομές, προσφερόμενες υπηρεσίες κλπ. Οι νικητές αναδείχθηκαν με βάση τις περισσότερες ψήφους στις αντίστοιχες κατηγορίες.