Οι αγρότες εκτιμούν ότι απαιτείται άμεση ενίσχυση της χρήσης ψηφιακών εργαλείων, μπροστά στις αυξανόμενες περιβαλλοντικές και οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η αγροτική βιομηχανία της Ευρώπης και της Αφρικής. Αυτό καταδεικνύει μια νέα ανεξάρτητη έρευνα με τίτλο «Farmers and Digitalisation», που διεξήγαγε η Savanta ComRes κατόπιν ανάθεσης από τον όμιλο Vodafone.

Πάνω από 600 αγρότες από 13 χώρες στην Ευρώπη και την Αφρική, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, ρωτήθηκαν για τη σημερινή στάση τους απέναντι στην ψηφιοποίηση των αγροκτημάτων τους, τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις τρέχουσες γεωπολιτικές και κοινωνικές πιέσεις που επηρεάζουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και το αυξανόμενο κόστος εξοπλισμού και υλικών. Όπως ήταν αναμενόμενο, η κλιματική αλλαγή βρίσκεται στην κορυφή του καταλόγου των απειλών που αντιμετωπίζουν οι αγρότες στην Ευρώπη και την Αφρική.

Σχεδόν όλοι οι αγρότες που ερωτήθηκαν στην Ελλάδα (96%) θεωρούν ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την οικονομική βιωσιμότητα των αγροκτημάτων τους σε κάποιο βαθμό. Επιπλέον, πάνω από τα δύο τρίτα των αγροτών στην Ελλάδα (84%) πιστεύουν ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν τη γεωργία να πετύχει στο μέλλον. Μάλιστα, σχεδόν όλοι οι αγρότες στην Ελλάδα (96%) σχεδιάζουν να επενδύσουν περισσότερα σε ψηφιακά εργαλεία κατά τους επόμενους 12 μήνες.