Όλοι οι συνδρομητές Vodafone στη Ελλάδα θα μπορούν να μιλούν και να στέλνουν SMS δωρεάν μεταξύ τους, από την ώρα έναρξης κάθε αγώνα της Εθνικής και μέχρι το τέλος της ημέρας. Ταυτόχρονα όσοι συνδρομητές Vodafone βρεθούν στην Πολωνία θα έχουν δωρεάν εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις και SMS προς όλους, ανεξάρτητα από τη χώρα προορισμού, για όλη την ημέρα των αγώνων της Εθνικής.