Ευρήματα έκθεσης σε συνεργασία με την Deloitte

Μια νέα έκθεση με τίτλο «Ψηφιοποίηση: Μια ευκαιρία για την Ευρώπη» καταδεικνύει ότι μία αυξημένη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και των αλυσίδων αξίας της Ευρώπης κατά τα επόμενα έξι χρόνια θα μπορούσε να συντελέσει σε αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 18,7% και άνοδο της παραγωγικότητας της χώρας κατά 17,9%, αντίστοιχα. Η συγκεκριμένη έκθεση, που διενεργήθηκε από την Deloitte για λογαριασμό της Vodafone, εξετάζει τους πέντε βασικούς παράγοντες – συνδεσιμότητα, ανθρώπινο κεφάλαιο, χρήση υπηρεσιών ίντερνετ, ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας και ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες – που μετρώνται από τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DESI), και αποκαλύπτει ότι ακόμη και μικρές βελτιώσεις μπορούν να έχουν μείζονα αντίκτυπο. Η Μαρία Σκάγκου, Διευθύντρια Εξωτερικών Σχέσεων της Vodafone Ελλάδας, δήλωσε: «Η έκθεση αυτή έρχεται να επισημάνει ότι η Ελλάδα και η ΕΕ στο σύνολό της πρέπει να συνεργαστούν τώρα και να προωθήσουν ισχυρές συνεργασίες μεταξύ κυβερνήσεων, κλάδων και κοινωνίας των πολιτών, ώστε να γίνουν πραγματικότητα τα πιθανά οφέλη της ψηφιοποίησης».