Το συγγραφικό εγχείρημα «Υλοτομία και Ασφάλεια» των συνεργατών της και δασοπόνων/ πυροσβεστών Νικολάου Ι. Τσιπλακίδη και Ευστρατίου Κ. Αναστασόπουλου παρουσίασε η Stihl Hellas με στόχο την ασφάλεια των χρηστών των μηχανημάτων της.

Πρόκειται για το πρώτο συγγραφικό εγχείρημα των δύο δασοπόνων και έρχεται σε συνέχεια σειράς σεμιναρίων, τα οποία πραγματοποιήσαν από κοινού με τη Stihl, τα τελευταία χρόνια, σε υλοτομικούς συνεταιρισμούς ανά την Ελλάδα, με κίνητρο την ενημέρωση των υλοτόμων για τις πρώτες βοήθειες που θα πρέπει να γνωρίζουν τόσο για τη δική τους ασφάλεια, όσο και των συναδέλφων τους.

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο από τις 21 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας, στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Stihl σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.