Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στη σειρά ανοικτής καινοτομίας IDEA (Innovation Design and Entrepreneurial Action) του ACEin και αποτελεί την πρώτη πρωτοβουλία του αναπτυξιακού επιταχυντή (Accelerator) Viva Nest, που δημιουργεί ο Όμιλος Viva στα νέα του γραφεία στο Μαρούσι. Στόχος του προγράμματος είναι η εξεύρεση, σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και νέων disruptive επιχειρηματικών μοντέλων που θα προσφέρουν χρήσιμες υπηρεσίες εξυπηρέτησης συναλλαγών ηλεκτρονικών πληρωμών, καθώς και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Οι ομάδες που θα διακριθούν θα υποστηριχθούν σε τεχνικό και διοικητικό επίπεδο από το ΟΠΑ, ενώ ο Όμιλος Viva και οι συνεργάτες του Προγράμματος θα μπορούν να προτείνουν εμπορική ή/και επιχειρηματική συνεργασία σε όσες δημιουργήσουν αξιοποιήσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες. Θα υπάρξουν επίσης χρηματικά έπαθλα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στο www.vivanest.com μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.