Με θέμα τον καρκίνο του μαστού

Η συγκεκριμένη βιτρίνα θα παραμείνει στο Attica έως τις 14 Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι, το πρόγραμμα «Είσαι γυναίκα. Είσαι δύναμη!» προσεγγίζει τη γυναίκα ασθενή με ολιστικό τρόπο και της παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία που θα τη βοηθήσουν να ανταπεξέλθει στον αγώνα της.