Η Visa δημοσίευσε τη μελέτη «Visa Back to Business», αξιολογώντας τη μετατόπιση στο ψηφιακό εμπόριο ως απάντηση στην πανδημία, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάγκη των καταναλωτών για ασφαλείς πληρωμές. Σύμφωνα με την μελέτη, τόσο από την πλευρά των καταναλωτών, όσο και των ΜμΕ, σχεδόν 8 στους 10 καταναλωτές παγκοσμίως (78%) άλλαξαν τον τρόπο πληρωμής τους και περισσότερα από τα δύο τρίτα των ΜμΕ (67%) έχουν δοκιμάσει νέους τρόπους -είτε πρόκειται για τη δημιουργία ιστοσελίδας ηλεκτρονικού εμπορίου είτε για αλλαγή της τεχνολογίας POS- για να διατηρήσουν την καλή λειτουργία της επιχείρησή τους.

«Τα μέτρα ασφαλείας για τον Covid-19 βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των καταναλωτών και επιβραβεύουν τις επιχειρήσεις που κάνουν το ίδιο», δήλωσε η Suzan Kereere, επικεφαλής εμπορικών πωλήσεων και εξαγορών της Visa. «Σε βάθος χρόνου, βλέπουμε μία σταδιακή αλλαγή συμπεριφοράς στο σημείο πώλησης. Όμως, ο Covid-19 δημιούργησε άμεση ανάγκη για ασφαλέστερες, πιο αποτελεσματικές αγορές και οι καταναλωτές ανταποκρίνονται, μεταβαί-νοντας γρήγορα στο ψηφιακό εμπόριο».

Σημειώνεται ότι το 75% των ΜμΕ είναι αισιόδοξες για το μέλλον. Επιπλέον, το 71% των ιδιοκτητών ΜμΕ παγκοσμίως δηλώνουν ότι έχουν λάβει υποστήριξη από τις τοπικές τους κοινότητες, με τη μορφή θετικών συστάσεων για την επιχείρηση (33%) και κριτικών (31%). Ένας τομέας που χρήζει βελτίωσης είναι το «πού» πραγματοποιούν τις αγορές τους οι καταναλωτές, καθώς μόλις το 9% των καταναλωτών δηλώνουν ότι αγοράζουν αποκλειστικά από τοπικές επιχειρήσεις, ενώ το 15% κάνουν τις αγορές τους αποκλειστικά σε μεγαλύτερα καταστήματα λιανικής.