Η Mastercard, δημιούργησε τη νέα ψηφιακή υπηρεσία Virtual Personal Assistant, με σκοπό τη στήριξη, καθοδήγηση και ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και την Κύπρο. Όλες οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν εταιρική κάρτα Mastercard, έχουν δωρεάν, απεριόριστη και αποκλειστική πρόσβαση σε έναν «ψηφιακό προσωπικό βοηθό», απολαμβάνοντας ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, για όλες τις πτυχές της δραστηριότητας και των επαγγελματικών αναγκών τους.

Η υπηρεσία Virtual Personal Assistant, είναι διαθέσιμη από την 1η Ιουλίου και στοχεύει στην υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από τρείς πυλώνες, προσφέροντας Βασικές Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης, Υπηρεσίες Διευκόλυνσης Καθημερινότητας και Διαρκή ενημέρωση για τον Covid-19. Η Άσπα Παλημέρη, Country Manager της Mastercard για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα δήλωσε σχετικά: «Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας και για αυτό η ουσιαστική υποστήριξή τους αποτελεί προτεραιότητά μας στη Mastercard».