Η Extended Reality Athens (ERA) διοργανώνει το πρώτο της virtual event, αύριο, 21 Ιανουαρίου, με θέμα «The World of Immersive Technologies». Στο πλαίσιο της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης, ένας νέος όρος έχει προστεθεί και χρησιμοποιείται εκτεταμένα τα τελευταία χρόνια, αυτός της Εμβυθιστικής Τεχνολογίας (Immersive Technology). Η τεχνολογία αυτή ενώνει το φυσικό με τον ψηφιακό ή τεχνητό κόσμο και με παραδείγματα σε συστήματα εξοπλισμού, όπως τα Oculus Quest, gaming, Pokemon Go, και εφαρμογές, Google AR, δημιουργεί μία τεράστια, παγκόσμια αγορά και οικονομία. Στο πλαίσιο του event, επαγγελματίες του χώρου θα μεταφέρουν τις σχετικές γνώσεις τους, μέσω της συμμετοχής τους
στο virtual panel.