Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για το Περιβάλλον, η Intrum επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα, παρουσιάζοντας περιβαλλοντικές επιδόσεις στο πλαίσιο της συνολικής ESG στρατηγικής του ομίλου Intrum.

Συγκεκριμένα, η Intrum, όπως αναφέρει η ίδια, εφαρμόζει παγκοσμίως και στην Ελλάδα ένα πλαίσιο πολιτικών και πρακτικών με στόχο τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, την αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ενδεικτικά, μέσα σε τρία χρόνια, η εταιρεία, στην Ελλάδα, έχει πετύχει: 1. Μείωση 44% των εκπομπών άνθρακα. 2. Μείωση των εκπομπών άνθρακα ανά εργαζόμενο κατά 66%, λόγω κυρίως της εδραίωσης του υβριδικού μοντέλου εργασίας για άνω του 98% των εργαζομένων. 3. Το 97% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στους χώρους εργασίας να προέρχεται από ΑΠΕ. 4. Ετήσια εξοικονόμηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας άνω του 20% με την εφαρμογή στοχευμένων δράσεων. 5. Αντικατάσταση του 65% του στόλου μισθωμένων αυτοκινήτων της εταιρείας με plug-in υβριδικά.

«Συνεχίζουμε να δεσμευόμαστε στην πορεία προς μια υγιή οικονομία, αλλά και στην πορεία προς ένα βιώσιμο περιβάλλον για όλους», επισημαίνει η Μαρία Φατζικμανώλη, Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού και Επικοινωνίας, Intrum Ελλάδος.