Σε συνεργασία με την ΕΕΔΕ

Το σεμινάριο διεξήχθη 23 και 24 Νοεμβρίου σε συνεργασία με την ΕΕΔΕ, στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. Τρίτσης» και περιελάμβανε indoor-outdoor ομαδικές δραστηριότητες, σε ένα φυσικό περιβάλλον, οικείο με αυτό που προσφέρεται στα πάρκα Allou! Fun Park. Στόχος του σεμιναρίου ήταν η περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων σε συμπεριφορές και ενέργειες ηγεσίας, επικοινωνίας, συνεργασίας, χειρισμού δύσκολων καταστάσεων, με σύγχρονο τρόπο, επικαιροποιημένη θεματολογία και μέσα εκπαίδευσης.