Συμπεράσματα από το All Things Facebook & Instagram Conference
Το content διατηρεί το «σκήπτρο» στα social media, επιστήμη και τεχνολογία, ωστόσο, αποτελούν τον «στρατό» που διασφαλίζει την κυριαρχία του.

Στο συνέδριο All Things Facebook & Instagram ’19 που πραγματοποιήθηκε χθες από το MarketingWeek, καταξιωμένα στελέχη από την Ελλάδα και το εξωτερικό, Facebook execs αλλά και Facebook Marketing Partners έθεσαν στο επίκεντρο τις συνέργειες που αναπτύσσονται μεταξύ δημιουργικότητας, τεχνολογίας και επιστήμης και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν για «killer content», έδωσαν απαντήσεις σε θέματα measurement, καθώς και πολλά actionable tips για περιεχόμενο που έχει impact σε κάθε στάδιο του funnel.

Αξιοποιώντας ερευνητικά insights από τη νευροεπιστήμη, δόθηκαν λύσεις στα «διλήμματα» Facebook ή Instagram και mega- ή macro- influencers, αλλά και τρόποι με τους οποίους οι marketers μπορούν να «χακάρουν» τον ανθρώπινο εγκέφαλο, ενώ, αντλώντας από τη μελέτη των συναισθημάτων παρουσιάστηκαν τρόποι για τη δημιουργία εμπειριών που μπορούν να επηρεάσουν στην πράξη την καταναλωτική συμπεριφορά.

Παράλληλα, αναλύθηκαν τεχνικές για μεγιστοποίηση του ROI στο Instagram μέσα από πρακτικές αλλαγές, ενώ τονίστηκε η ανάγκη για χρήση thick αλλά και big data για βαθύτερη κατανόηση του κοινού, όπως και για real time, people-based measurement. H άνοδος των stories, η κυριαρχία του video και της mobile-first κατανάλωσης, η στροφή στα messaging apps, καθώς και η ταχεία διάχυση των bots με θετική ανταπόκριση από το κοινό αναδείχθηκαν ως τα σημαντικότερα trends που καθορίζουν ήδη την επικοινωνία στα κοινωνικά δίκτυα. Θα ακολουθήσει αναλυτικό ρεπορτάζ σε επόμενο τεύχος του Marketing Week.