Στόχος της τράπεζας ήταν να δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες του e-banking να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εξ αποστάσεως, προφέροντας παράλληλα την αμεσότητα και την αποτελεσματικότητα της προσωπικής εξυπηρέτησης. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2015 και ολοκληρώθηκε μέσα σε δύο μήνες, χάρη στην ευελιξία και την ευκολία που προσφέρει το Skype for Business, το σύστημα ολοκληρωμένης τραπεζικής Natech.CSB, καθώς και η πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής Natech.CSBweb. Η υπηρεσία είναι προς το παρόν διαθέσιμη στους χρήστες της υπηρεσίας e-banking, ενώ σταδιακά σκοπεύει να καλύψει και τις ανάγκες των ιδιωτών και επιχειρηματιών πελατών της τράπεζας.