Η εταιρεία ξεκινά τη λειτουργία της στις 10 Μαρτίου

Η Victus Networks, στην οποία συμμετέχουν οι Vodafone Ελλάδας και Wind Ελλάς με ποσοστό 50% η καθεμία, θα ξεκινήσει τη λειτουργία της στις 10 Μαρτίου και θα διαχειρίζεται όλες τις λειτουργίες του Δικτύου Πρόσβασης (σταθμοί βάσης) παρέχοντας τις αντίστοιχες υπηρεσίες προς τις δυο εταιρείες. Η Victus Networks θα στελεχωθεί με εργαζόμενους που θα μεταφερθούν από τις δύο εταιρείες χωρίς καμία αλλαγή στα υπάρχοντα εργασιακά τους δικαιώματα και στους όρους απασχόλησης. Η Vodafone Ελλάδας θα συνεχίσει να έχει την αποκλειστική λειτουργία του 4G δικτύου της σε όλη την Ελλάδα, καθώς και την αποκλειστική διάθεση 3G UMTS900 για περαιτέρω βελτίωση της κάλυψης, ακόμη και σε εσωτερικούς χώρους.

Αντίστοιχα, η Wind Ελλάς συνεχίζει σύμφωνα με τον προγραμματισμό της το έργο εκσυγχρονισμού του δικτύου της στη χώρα. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι δύο εταιρείες επισημαίνουν ότι η συνεργασία τους θα αποφέρει σημαντικά οφέλη για τη χώρα, την οικονομία και τους συνδρομητές, ως αποτέλεσμα επενδύσεων που θα ξεπεράσουν τα 150 εκατ. ευρώ στους κλάδους κατασκευών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, συμβάλλοντας παράλληλα στην άμεση και έμμεση απασχόληση. Το πρόγραμμα επενδύσεων θα έχει επιπλέον έμμεσα οφέλη και για άλλους κλάδους της οικονομίας που αγγίζουν τα 50 εκατ. ευρώ.