Σε μια νέα ενέργεια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προχώρησαν η εταιρεία Βιανέξ και ο όμιλος DPG, στο πλαίσιο της υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζομένων των εταιρειών, με την προσφορά της δωρεάν διεξαγωγής διαγνωστικού ελέγχου για τον Covid-19 σε όλους όσοι επιστρέφουν στα γραφεία τους μετά την καλοκαιρινή τους άδεια. Σημειώνεται, ότι με γνώμονα την ασφάλεια των περίπου 1.500 εργαζομένων τους, οι εταιρείες προχώρησαν σε συνεργασία με εξειδικευμένο διαγνωστικό φορέα για τη δημιουργία ειδικών προσωρινών δομών έξω από τα γραφεία τους, όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να προσέρχονται χωρίς επιπρόσθετο συνωστισμό πριν εισέλθουν στα γραφεία τους για τη σχετική εξέταση.

Από την πρώτη μέρα της πανδημίας, τόσο η Βιανέξ, όσο και ο όμιλος DPG, ευθυγραμμίστηκαν με όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής και τα μέτρα που τέθηκαν από την Πολιτεία για την προστασία των ανθρώπων τους. Παράλληλα, και για τις δύο εταιρείες, τηρείται μια σειρά από επιπλέον μέτρα και διαδικασίες, που περιλαμβάνουν τη διανομή αναλώσιμων υγειονομικών υλικών, όπως απολυμαντικά και ειδικές μάσκες και γάντια για τους εργαζομένους, αλλά και τακτές απολυμάνσεις στα κτίρια των εταιρειών.