Βεβαίωση Συμμόρφωσης απέσπασε η Agrino από την Eurocert, μετά από επιθεώρηση για την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων, διαδικασιών και πρακτικών κατά του Covid-19 στις παραγωγικές μονάδες της στο Αγρίνιο και την Σίνδο.

Οι εγκαταστάσεις της Agrino επιθεωρήθηκαν με βάση τον Οδηγό για τη Βιομηχανία Τροφίμων του ΕΦΕΤ, ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτήσεων που αφορούν στην παραγωγική διαδικασία, τη διαχείριση πρώτων υλών και το εμπλεκόμενο προσωπικό, τις οποίες πρέπει να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία τους σε συνθήκες ελαχιστοποίησης των κινδύνων από την πανδημία.