Έρευνα του Ericsson ConsumerLab

Τα πορίσματα της έκθεσης αποκαλύπτουν ότι οι πάροχοι κινητής αποδεικνύονται κατώτεροι των προσδοκιών των χρηστών, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με την εμπειρία που αποκομίζουν από την τρέχουσα απόδοση των δικτύων. Ωστόσο, όπως φαίνεται, πέρα από τη βελτίωση της απόδοσης και η επικοινωνία είναι εξίσου σημαντική, προκειμένου να υπάρχει αντίκτυπος στα επίπεδα ικανοποίησης και στην πιστότητα των συνδρομητών.

Στην έρευνα συμμετείχαν μέσω online συνεντεύξεων 1.000 ιδιοκτήτες smartphone 18-64 ετών, σε Ευρώπη, Ασία, ΗΠΑ και Λατινική Αμερική.