Στην αξία της εταιρικής υπευθυνότητας αναφέρεται ο Βασίλης Ραμπάτ, Πρόεδρος της Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων, με την ιδιότητα του μέλους της Κριτικής Επιτροπής των Hellenic Responsible Business Awards. Ο ίδιος σχολιάζει πως: «Οι συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία κατέδειξαν ακόμη περισσότερο τη διαχρονική σύνδεση που υπάρχει μεταξύ κοινωνίας και επιχειρηματικότητας. Οι επιχειρήσεις καλούνται να ενσωματώσουν πρακτικές εταιρικής υπευθυνότητας στην καρδιά της στρατηγικής τους, να λειτουργούν ως ηθικός εταίρος και να συμμερίζονται τις ίδιες αξίες και τα ίδια οράματα που εμπνέουν την κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο θεσμός των Hellenic Responsible Business Awards επιβραβεύει και αναγνωρίζει την αξία της υπευθυνότητας ως μονόδρομου για ένα βιώσιμο μέλλον». Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους μέχρι τις 16 Απριλίου 2021. Τα έργα θα αξιολογηθούν από 40μελή Κριτική Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Hellenic Responsible Business Awards στο www.responsiblebusiness.gr.