Διεκδικώντας έναν νέο ρόλο για την Εταιρική Επικοινωνία, ο Τομέας Εταιρικών Υποθέσεων της ΕΕΔΕ αναλαμβάνει σειρά δράσεων, υλοποιώντας μια πολυδιάστατη στοχοθεσία.

Με δράσεις και πρωτοβουλίες που εξελίσσουν το οικοσύστημα της Επικοινωνίας και αγκαλιάζονται από αυτό, ο Τομέας Εταιρικών Υποθέσεων (ΤΕΥΠ) της ΕΕΔΕ θέτει τις βάσεις για μια νέα εποχή στην Εταιρική Επικοινωνία. Ο Βασίλης Λώλας, Πρόεδρος του ΤΕΥΠ και Ιδρυτής της in-Touch Communication μιλά για τη στρατηγική, τους στόχους και την επόμενη μέρα του ΤΕΥΠ, ενόψει των επικείμενων Corporate Affairs Excellence Awards στις 16 Απριλίου.

  MW: Ποιοι ήταν οι στόχοι που οδήγησαν στη δημιουργία του Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων
  της ΕΕΔΕ;

Βασίλης Λώλας: Ο Τομέας Εταιρικών Υποθέσεων (ΤΕΥΠ), ιδρύθηκε το 2010 με βασικό του στόχο την αναβάθμιση του ρόλου της Εταιρικής Επικοινωνίας (Corporate Communications), των Δημοσίων Σχέσεων (Public Relations), της Πολιτικής Διαμεσολάβησης (Lobbying), της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR), των Σχέσεων με την Κοινότητα (Community Relations), της Εσωτερικής Επικοινωνίας (Internal Communication) και της Εταιρικής Διακυβέρνησης (Corporate Governance) στη διοίκηση των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Οι στόχοι που έχουμε θέσει ως Τομέας είναι:
– Η προώθηση της έννοιας των Εταιρικών Υποθέσεων στους οικονομικούς, παραγωγικούς και κοινωνικούς εταίρους και της σημασίας της εφαρμογής τους, στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.
– Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στη θεωρία και την πρακτική της Ανάπτυξης και Διαχείρισης των Εταιρικών Υποθέσεων και η συμβολή στην ανάπτυξη και την προσαρμογή των σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών τους στην ελληνική πραγματικότητα.
– Η προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων, απόψεων και εμπειρίας Εταιρικών Υποθέσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
– Η συμβολή του στη διαμόρφωση υψηλής επαγγελματικής συνείδησης των στελεχών των Εταιρικών Υποθέσεων.
– Η μελέτη των εκπαιδευτικών και μετεκπαιδευτικών αναγκών στον χώρο της Εταιρικής Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων, της Πολιτικής Διαμεσολάβησης, της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, των Σχέσεων με την Κοινότητα, της Εσωτερικής Επικοινωνίας, της Εταιρικής Διακυβέρνησης και την αποτελεσματική συμβολή του στην κάλυψη των αναγκών αυτών, κυρίως μέσα από τα επιμορφωτικά προγράμματα της ΕΕΔΕ.
– Η έρευνα και η μελέτη στοιχείων και προβληματισμών στους επιμέρους τομείς των Εταιρικών Υποθέσεων και η αποτελεσματική συμβολή του στην επίλυσή τους.
– Η σύνδεση των ακαδημαϊκών του χώρου με τις ελληνικές επιχειρήσεις για θέματα που αφορούν τον χώρο της Εταιρικής Επικοινωνίας (Corporate Communications), των Δημοσίων Σχέσεων (Public Relations), της Πολιτικής Διαμεσολάβησης (Lobbying), της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR), των Σχέσεων με την Κοινότητα (Community Relations), της Εσωτερικής Επικοινωνίας, της Εταιρικής Διακυβέρνησης (Corporate Governance), με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή του.
– Η διάδοση της γνώσης και των νέων εξελίξεων του χώρου των Εταιρικών Υποθέσεων προς τα μέλη του.

  Ποιες δράσεις αναλαμβάνει ο Τομέας προκειμένου να υλοποιήσει τη στοχοθεσία του;

Ενδεικτικά κάποιες από τις δράσεις μας είναι: Ο θεσμός των Corporate Affairs Excellence Awards: Μία πρωτοβουλία που έχει στόχο να κινητοποιήσει, να ευαισθητοποιήσει και να ενεργοποιήσει επιχειρήσεις, στελέχη Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων, ελεύθερους επαγγελματίες, εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων, ιδιώτες-επαγγελματίες επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων και φοιτητές που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα, υποστηρίζοντας καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες που υλοποιούνται με επιτυχία και έχουν θετική επίδραση και όφελος προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενοι, κοινωνία, δημόσιοι φορείς, τοπικές αρχές/κοινωνία, μη κυβερνητικοί οργανισμοί, πελάτες κ.ά.)

Μέσα από τα Corporate Affairs Ex-cellence Awards επιδιώκουμε:
– Την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών και επιτυχημένων στρατηγικών, που εφάρμοσαν επιχειρήσεις, σε θέματα επικοινωνίας και εταιρικών υποθέσεων, δημιουργώντας αξία και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξή τους.
– Την ανάδειξη της σημασίας του τομέα των Εταιρικών Υποθέσεων και την αξία που αποδίδει σε έναν οργανισμό όταν αποτελεί βασικό τμήμα της ανώτατης διοίκησης και της κύριας επιχειρηματικής στρατηγικής.
– Την παρουσίαση καινοτόμων πρακτικών, εργαλείων και μεθοδολογιών που αναπτύχθηκαν από στελέχη εταιρειών, επαγγελματίες και στη διάδοσή τους ως βέλτιστων πρακτικών που συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας πιο τεχνοκρατικής προσέγγισης του τομέα, κάτι στο οποίο υστερεί μέχρι σήμερα.

Είναι γεγονός ότι ο συγκεκριμένος θεσμός έχει πλέον αγκαλιαστεί από τους ανθρώπους της Επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων κι αυτό επιβεβαιώνεται με την αύξηση των συμμετεχουσών εταιρειών κάθε χρόνο. Για το 2019, βρισκόμαστε ήδη στην τελική ευθεία. Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στις 16 Απριλίου. Παράλληλα, διοργανώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα θεματικά networking events.

Στόχος τους είναι αφ’ ενός η ενημέρωση όλων μας σε συγκεκριμένο θέμα (όπως τα fake news, ένα ζήτημα που πρώτος ανέδειξε ο ΤΕΥΠ) αλλά και το networking μεταξύ συναδέλφων. Πραγματοποιούμε έρευνες προκειμένου να εξετάσουμε τόσο την πρόοδο όσο και τις ανάγκες και τις νέες τάσεις του χώρου. Τέλος, συνεργαζόμαστε με το European Association of Communication Directors (EACD) και διανέμουμε στα μέλη μας μηνιαίο newsletter, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ενημέρωσή τους.

  Πώς ανταποκρίνεται το επιχειρηματικό οικοσύστημα στις πρωτοβουλίες αυτές;

Οι συνάδελφοι του χώρου της Επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων, μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους στις δράσεις που πραγματοποιούμε, μας επιβεβαιώνουν ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα: η ΟΕ των Corporate Affairs Excellence Awards αποτελείται από συναδέλφους που εθελοντικά αφιερώνουν τον χρόνο τους για τη διοργάνωση των βραβείων και το κάνουν με χαρά. Το ίδιο ακριβώς εισπράττουμε κι από τους συναδέλφους που συμμετέχουν στις επιτροπές νομιμοποίησης και αξιολόγησης των βραβείων. Άρα λοιπόν, η ανταπόκριση των συναδέλφων να συμμετέχουν ή και να συμβάλλουν στις δράσεις μας είναι μια σημαντική ένδειξη της αποδοχής των πρωτοβουλιών μας.

  Ποιες εντοπίζετε ως τις σημαντικότερες ανάγκες των εταιρειών σήμερα;

Θα έλεγα ότι το τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων μιας εταιρείας θα πρέπει να είναι στελεχωμένο από ανθρώπους που έχουν έντονα τα χαρακτηριστικά της αμεσότητας, της ευελιξίας, των γρήγορων αντανακλαστικών. Χαρακτηριστικά ιδιαίτερα σημαντικά για να μπορέσει ένα στέλεχος να ανταποκριθεί με επιτυχία στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον που λειτουργεί. Πλέον, μιλάμε για την ανάγκη δημιουργίας και υλοποίησης 360o πλάνου επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένου και digital PR. Η σημαντική τάση που επικρατεί στον κυβερνοχώρο και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν, οδηγούν τα στελέχη του χώρου μας να είναι προετοιμασμένα εγκαίρως και να λειτουργούν proactive.

  Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα για τον ΤΕΥΠ;

Πρόσφατα, ανακοινώσαμε το πρόγραμμα «Mentoring Circle». Αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε μια καινοτόμο πρωτοβουλία για την εμψύχωση και την εξέλιξη των στελεχών και συναδέλφων μας. Σαν ομάδα, στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΥΠ είμαστε περήφανοι που ξεκινάμε αυτή την πρωτοβουλία, καθώς νέα στελέχη στην αγορά των Εταιρικών Υποθέσεων θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν mentoring από πολύ έμπειρα στελέχη της αγοράς και να έχουν καθοδήγηση, γεγονός που θα δώσει πολύ μεγάλη αξία για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Βασικοί στόχοι του Τομέα αλλά και της πλατφόρμας «The mentoring circle» είναι:
– Η προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων, απόψεων και εμπειριών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
– Η συμβολή στη διαμόρφωση υψηλής επαγγελματικής συνείδησης.
– Η ανάπτυξη σχέσεων και δημιουργικής επικοινωνίας.
– Η διάδοση της γνώσης και των νέων εξελίξεων του χώρου.

Στην πλατφόρμα που δημιουργήσαμε θα γίνεται το «πάντρεμα» Mentor με Mentee. Γνωρίζοντας τα στελέχη αυτά προσωπικά, ειλικρινά δεν περίμενα ότι θα δέχονταν να αφιερώσουν χρόνο και να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Θα ήθελα να προτρέψω τους νέους συναδέλφους του χώρου να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.prmentoring.gr για να ενημερωθούν και να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τέλος, προγραμματίζουμε κάποια ακόμη networking events για τα οποία θα ενημερωθείτε σύντομα.