Ενδεικτικές του οικονομικού κλίματος και της ανασφάλειας που διακατέχει την κοινωνία την τρέχουσα συγκυρία χαρακτήρισε, σε σχετική δήλωσή του, ο Βασίλης Ραμπάτ, Πρόεδρος της ΕΑΣΕ και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Xerox Hellas, τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην 86η ΔΕΘ.

Ο Β. Ραμπάτ σημείωσε ότι οι εξαγγελίες καλύπτουν και δύο ζητήματα αμιγώς ελληνικά, τα οποία σχετίζονται άμεσα με το δημογραφικό πρόβλημα. Το πρώτο είναι η αδυναμία εξεύρεσης οικονομικής στέγασης, κυρίως για τους νέους, και το δεύτερο η ανάδειξη του δημογραφικού ως προτεραιότητα της επόμενης τετραετίας για την κυβέρνηση.

«Τα πρόσθετα κοινωνικά μέτρα και οι παροχές είναι μονόδρομος σε μία εποχή που πρέπει πάσει θυσία να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή για να ξεπεράσουμε τις Συμπληγάδες. Πέραν αυτών όμως, με το βλέμμα στην επόμενη μέρα της Ελλάδας, πρέπει να ανοίξει ο διάλογος μεταξύ όλων των παραγωγικών φορέων για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, να επιταχυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός, να επισπευθεί η μετάβαση σε ΑΠΕ και να διασφαλιστεί η ισχύς της χώρας σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον», τόνισε ο Β. Ραμπάτ.