Οι Unstereotype Alliance και Kantar εγκαινιάζουν το Progressive Unstereotype Metric (PUM), ένα εργαλείο για την προώθηση της διαφορετικότητας στη διαφήμιση.

Στο πλαίσιο προώθησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, η νέα μέτρηση στοχεύει να ενθαρρύνει τη βιομηχανία να υιοθετήσει πιο προοδευτικές απεικονίσεις. Η νέα κλίμακα θα αξιολογεί όλους τους χαρακτήρες σε μια διαφήμιση, μετρώντας πόσο προοδευτικές είναι οι αναπαραστάσεις τους.

Αναπτύχθηκε με εστίαση στην αξιολόγηση των αναπαραστάσεων της ηλικίας, της φυλής και της εθνικότητας και της αναπηρίας και θα εφαρμοστεί συμπληρωματικά της υφιστάμενης κλίμακας Gender Unstereotype Metric (GUM), η οποία παρουσιάστηκε το 2019 και αξιολογεί τους γυναικείους και τους ανδρικούς χαρακτήρες για τον εντοπισμό των έμφυλων στερεοτύπων.

Η έρευνα αναφοράς, που διεξήχθη από την Kantar, διαπίστωσε ότι ενώ τα μέλη της Unstereotype Alliance παράγουν συνολικά περισσότερο «μη στερεοτυπικό» περιεχόμενο, οι υπο-εκπροσωπούμενες κοινότητες σπάνια εμφανίστηκαν στη διαφήμιση το 2022.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, μόνο το 1% των διαφημίσεων παρουσιάζει ένα άτομο που ζει με αναπηρία, το 33% παρουσιάζει άτομα με διαφορετικό χρώμα δέρματος και εθνικότητα, ενώ το 33% των ανδρών και το 21% των γυναικών στις διαφημίσεις είναι άνω των 40 ετών.