Με τη συµµετοχή 90 στελεχών ολοκληρώθηκαν, το πρώτο εξάµηνο του έτους, οι κύκλοι µαθηµάτων του UN SDSN ESG Certificate, του καινοτόµου προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης σε θέµατα ESG και Βιώσιµης Ανάπτυξης.

Το πρόγραµµα πραγµατοποιείται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, σε συνεργασία µε την PwC Ελλάδας. Πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα, συνολικής διάρκειας 36 ωρών σε διάστηµα 6 εβδοµάδων (7 µονάδες ECTS) που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, εργαζόµενους και σε όσους επιθυµούν να αποκτήσουν εξειδικευµένες γνώσεις για τα κριτήρια ESG.

Το µάθηµα τελεί υπό την αιγίδα του Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιµη ανάπτυξη των Ηνωµένων Εθνών (UN SDSN), ενός παγκόσµιου δικτύου 1.800 πανεπιστηµίων, που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη επιστηµονικών λύσεων για την εφαρµογή της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ και των Στόχων Βιώσιµης ανάπτυξης.

Οι ενδιαφερόµενοι για τους επόµενους κύκλους του προγράµµατος UN SDSN ESG Certificate µπορούν να δηλώνουν συµµετοχή στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΟΠΑ.