Μέσα από ένα πλούσιο, καθημερινό αφιέρωμα, το Ultrex επικοινώνησε σε στοχευμένο κοινό, εξασφαλίζοντας έντονη προβολή και maximum awareness. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι επισκέπτες εκτέθηκαν στην επικοινωνία πάνω από πέντε φορές, εξασφαλίζοντας την ενίσχυση του brand awareness, ενώ η αποτελεσματικότητα της καµπάνιας στο αφιέρωμα ξεπέρασε το 0,45% CTR. Όλα τα case studies είναι διαθέσιμα στο www.novamedia.gr/casestudies.