Πρόκειται για μια συζήτηση που αφορά όλους όσοι έχουν ή θέλουν να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική ιδέα με απώτερο σκοπό να την υλοποιήσουν. Σε αυτή τη διαδραστική διαδικτυακή συζήτηση αναζητείται η συμβολή και συμβουλή της ευρύτερης επιχειρηματικής κοινότητας, μέσα από τη γνώση, τις εμπειρίες, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες που γνώρισαν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες/σύμβουλοι/επενδυτές/εκπαιδευτές, ώστε να ενθαρρυνθούν και να ενδυναμωθούν οι εν δυνάμει, αλλά και ενεργοί επιχειρηματίες για τη δημόσια έκφραση και ευρύτερη παρουσίαση των επιχειρηματικών τους ιδεών με στόχο την ταχύτερη και συνεργατική υλοποίησή τους. Η συζήτηση θα διεξαχθεί live σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στο Twitter στις 18 Νοεμβρίου με hashtag #startupideas. Η δράση υλοποιείται από τη Μίλητος Συμβουλευτική A.E. στο πλαίσιο του Startup Safary Athens, αξιοποιώντας παράλληλα τη διαδικτυακή κοινότητα συνεργατική ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών innovvoice online startup ideabator.