Τις πλέον πρόσφατες τάσεις και διαφαινόμενες εξελίξεις στην τηλεόραση και στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη και μεταβαλλόμενη αγορά του digital video θα παρουσιάσει ο Daniel Knapp, Chief Economist του IAB Europe, στο πλαίσιο του TV & Video Conference (www.tvandvideoconference.gr) που θα λάβει χώρα τη Παρασκευή 15 Νοεμβρίου στο συνεδριακό κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Εκ των κορυφαίων αναλυτών και forecasters σε θέματα digital media & marketing, o Knapp θα εστιάσει τόσο στη παραδοσιακή τηλεόραση και στο βραχυμεσοπρόθεσμο μέγεθος (αλλά και είδος) της διαφημιστικής δαπάνης όσο και στο νέο, ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ΟΤΤ περιβάλλον και τις συμπεριφορές των διακριτών target groups. Παράλληλα, θα παρουσιάσει τα νέα δεδομένα που δημιουργεί το οικοσύστημα του Addressable TV αφενός σε επίπεδο διαφημιστικής καινοτομίας και αφετέρου σε προκλήσεις και ευκαιρίες για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της αλυσίδας επικοινωνίας.

Το TV & Video Conference απευθύνεται σε ανώτατα/ανώτερα στελέχη τηλεοπτικών σταθμών, στελέχη εταιρειών που παράγουν ή/και διαθέτουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο αποκλειστικά σε ψηφιακά Μέσα, διαφημιζόμενους, διαφημιστικές εταιρείες και media agencies, καθώς και συνεργάτες του κλάδου, όπως πάροχοι προγράμματος, τεχνολογίας και μετρήσεων.