Μπορεί η συνολική θέαση (ανεξαρτήτως συσκευής) premium video να αυξάνεται σταθερά και η ποιότητα του οπτικοακουστικού περιεχομένου να παραμένει υψηλότατων προδιαγραφών ωστόσο τα κανάλια και, ευρύτερα, οι πάροχοι πρωτογενούς οπτικοακουστικού περιεχομένου βρίσκονται αντιμέτωποι με αξιοσημείωτες προκλήσεις προκειμένου να αυξήσουν τα έσοδα τους, ειδικά στις αγορές του convergent TV και του digital video όπου κυρίως οι παγκόσμιες πλατφόρμες (αλλά και κάποιοι νέοι παίκτες) αποτελούν πανίσχυρους ανταγωνιστές.

Τα ζητήματα αφορούν τις επενδυτικές προτεραιότητες, το νέο value proposition και τις νέες μορφές συνεργασίας με τα agencies και τα brands, το αναδυόμενο επιχειρηματικό μοντέλο και το μείγμα των πηγών εσόδων. Αυτά τα κρίσιμα θέματα θα εξετάσουν διεξοδικά ο Michael Sandbichler, Senior Vice-President / Platforms & Reach του Seven.One Entertainment Group και ο Francesco Barbarani, Director for Digital, Radio & Cinema της RAI Pubblicita (εμπορικού βραχίωνα της RAI), στο πλαίσιο του TV & Video Conference (www.tvandvideoconference.gr) που θα λάβει χώρα διαδικτυακά την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου.

Το συνέδριο απευθύνεται σε ανώτατα/ανώτερα στελέχη τηλεοπτικών σταθμών, στελέχη εταιρειών που παράγουν ή/και διαθέτουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο αποκλειστικά σε ψηφιακά Μέσα, διαφημιζόμενους, διαφημιστικές εταιρείες και media agencies, καθώς και συνεργάτες του κλάδου, όπως πάροχοι προγράμματος, τεχνολογίας και μετρήσεων.