Τεχνολογικές εξελίξεις, νέες δυνατότητες σε μέτρηση και στόχευση αλλά και καινοτόμες πρακτικές στο δημιουργικό δείχνουν να φέρνουν ιδιαίτερα σημαντικές αλλαγές στο TV & Video οικοσύστημα, ο μετασχηματισμός του οποίου αναμένεται να επιταχυνθεί.

Έτσι, στο πλαίσιο του TV & Video Conference (www.tvandvideoconference.gr) που θα λάβει χώρα την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου στο Hotel Sofitel Athens Airport, ο Malcolm Devoy, Worldwide Chief Planning Officer της PHD και ο Paul McGee, Head of Video Planning της Goodstuff θα εξετάσουν σειρά κρίσιμων ζητημάτων όπως τις εξελισσόμενες προτιμήσεις και επιλογές σε linear TV και digital video, τις διευρυνόμενες συνέργειες αλλά και την ταχέως αναδυόμενη αγορά του cTV.

Θα συζητήσουν τον ρόλο του δημιουργικού, της μέτρησης και των KPIs, καθώς και τις προσδοκίες τους από συνεργάτες όπως κανάλια, πάροχοι πρωτογενούς βίντεο και τεχνολογικών λύσεων. Τέλος, θα αναφερθούν και στις επενδυτικές προτεραιότητες, τόσο σε τεχνολογία και data όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό.

To TV & Video Conference τελεί υπό την αιγίδα του ΣΔΕ και του ΙΑΒ Hellas και απευθύνεται σε ανώτατα/ανώτερα στελέχη τηλεοπτικών σταθμών, στελέχη εταιρειών που παράγουν ή/και διαθέτουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο αποκλειστικά σε ψηφιακά Μέσα, διαφημιζόμενους, διαφημιστικές εταιρείες και media agencies, καθώς και συνεργάτες του κλάδου, όπως πάροχοι προγράμματος, τεχνολογίας και μετρήσεων.