Τεχνολογικές εξελίξεις, νέες δυνατότητες, καινοτόμες πρακτικές αλλά και (μετα)πανδημικές νέες ισορροπίες δείχνουν να φέρνουν ιδιαίτερα σημαντικές αλλαγές στο TV & Video οικοσύστημα. Τούτες εν πολλοίς οδηγούνται από τον καταναλωτή-θεατή, αλλά ο ρόλος των διαφημιζομένων και των agencies παραμένει απόλυτα κομβικός.

Έτσι, στο πλαίσιο του TV & Video Conference (www.tvandvideoconference.gr) η Barbara Sala, European Strategic Connections Director, The Coca-Cola Company, και ο Mark Murray Jones, Chief Strategy Officer στην OMD ΕΜΕΑ, θα εξετάσουν σειρά κρίσιμων ζητημάτων όπως οι αναδυόμενες προτιμήσεις και επιλογές σε linear TV και digital video, οι πολύτιμες συνέργειες αλλά και η ταχέως επερχόμενη αγορά του connected ή convergent TV.

Θα συζητήσουν τον ρόλο του δημιουργικού, της μέτρησης και των KPIs, καθώς και τις προσδοκίες και απαιτήσεις τους από συνεργάτες όπως κανάλια, πάροχοι πρωτογενούς βίντεο και τεχνολογικών λύσεων. Τέλος, θα αναφερθούν και στις επενδυτικές προτεραιότητες, τόσο σε τεχνολογία και data όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό. To TV & Video Conference θα λάβει χώρα διαδικτυακά την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου και απευθύνεται σε ανώτατα/ανώτερα στελέχη τηλεοπτικών σταθμών, στελέχη εταιρειών που παράγουν ή/και διαθέτουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο αποκλειστικά σε ψηφιακά Μέσα, διαφημιζόμενους, διαφημιστικές εταιρείες και media agencies καθώς και συνεργάτες του κλάδου, όπως πάροχοι προγράμματος, τεχνολογίας και μετρήσεων.