Ως μέσο αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος
Η ποιότητα και η γαστρονομία της ελληνικής κουζίνας αποτελεί ένα από τα «ισχυρά χαρτιά» του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, με προϋπόθεση όμως την «ασφάλεια τροφίμων», επισημαίνει σε πρόσφατη ανακοίνωσή της η TÜV Austria Hellas.

«Στρατηγικό μας στόχο αποτελεί η ουσιαστική συμβολή στη συνεχή προσπάθεια για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος», δήλωσε η Νόνικα Μπάκα, υπεύθυνη Τμήματος Πιστοποίησης Υπηρεσιών Τουρισμού, κάνοντας λόγο για το HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), δηλαδή την επιστημονικά τεκμηριωμένη συστηματική προσέγγιση για την εξασφάλιση της ασφάλειας τροφίμων σε ολόκληρη την αλυσίδα. Το τελικό στάδιο αποτελεί η πιστοποίηση και προστιθέμενη αξία που προσδίδεται σε αυτή μέσω του οργανισμού πιστοποίησης.