Η διαδικασία αφορά στο κομμάτι του media buying

Συγκεκριμένα, η διαδικασία αφορά στο media buying και δεν επηρεάζει το κομμάτι του media planning για το λογαριασμό της Mars Hellas, το οποίο είχε αναλάβει τον Οκτώβριο η Mediacom. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, στο spec συμμετέχουν οι Tempo OMD και BGM OMD, καθώς και η Mediacom. Η ανάθεση αναμένεται τον Ιανουάριο, με τον ανάδοχο που θα προκύψει να ξεκινά συνεργασία από τον Μάρτιο του 2016. Τη διαχείριση της διαδικασίας διερεύνησης έχει αναλάβει σε επίπεδο Συμβούλου η ανεξάρτητη εταιρεία media consulting, Mediarisk, του Μίλτωνα Παπαδάκη.