Νέες αξιολογήσεις αλλά και η συμμετοχή του ΟΤΕ σε διεθνείς δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης επιβεβαιώνουν, όπως υποστηρίζει ο οργανισμός, τις σημαντικές επιδόσεις του σε θέματα ESG. Συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ παραμένει για 13η χρονιά βάσει κριτηρίων ESG στη σειρά διεθνών δεικτών FTSE4Good, αλλά και στη λίστα Best Emerging Performers Ranking από την Vigeo-Eiris της Moody’s ESG Solutions.

Επίσης, ο ΟΤΕ είναι μια από τις πρώτες εισηγμένες εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στο νέο δείκτη Athex ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τα αποτελέσματά του βάσει κριτηρίων ESG. «H βιώσιμη ανάπτυξη είναι πλέον άρρηκτα συνυφασμένη με την επιχειρηματική πρακτική, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να παράγουν αξία μακροπρόθεσμα.

Στον όμιλο ΟΤΕ από πολύ νωρίς έχουμε επιλέξει τα ζητήματα ESG ως κομβικά στοιχεία της στρατηγικής και της λειτουργίας μας. Η αξιολόγηση και η συμμετοχή του ΟΤΕ σε διεθνείς δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης για άλλη μια χρονιά δείχνει ότι δουλεύουμε προς τη σωστή κατεύθυνση», ανέφερε η Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του oμίλου ΟΤΕ.