Με επίκαιρα διεθνή και ελληνικά δεδομένα, θα παρουσιασθούν στο 9o Συνέδριο Εταιρικής Επικοινωνίας

Η αναζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο οι ραγδαίες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα επηρεάζουν την Εταιρική Επικοινωνία και επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο των στελεχών που την υπηρετούν, δεν μπορεί παρά να στηριχθεί στα insights που προκύπτουν από τη μελέτη του διεθνούς και ελληνικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, το 9ο Συνέδριο Εταιρικής Επικοινωνίας φιλοξενεί την παρουσίαση της πιο πρόσφατης, παγκόσμιας μελέτης της ICCO (International Communications Consultancy Organisation), η οποία καταγράφει τις σημαντικότερες παγκόσμιες τάσεις για την Εταιρική Επικοινωνία. Παράλληλα, για 2η χρονιά σε συνεργασία με την Global Link, το συνέδριο διεξάγει έρευνα μεταξύ των στελεχών του κλάδου για την Εταιρική Επικοινωνία στην Ελλάδα, προσφέροντας πολύτιμα συγκριτικά δεδομένα για τις αλλαγές που βιώνουν τα στελέχη στην ελληνική πραγματικότητα. Τέλος, στο συνέδριο θα παρουσιασθεί η τελευταία πανευρωπαϊκή μελέτη της Burson-Marsteller για τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί στον ευαίσθητο τομέα του «crisis communication».

Περισσότερες πληροφορίες στο www.corpcom.gr